Tepelná čerpadla nejvyšší třídy: Nibe a CTC

Tepelná čerpadla se stávají čím dál častěji základem topných systémů v rodinných domech, bytových domech i komerčních objektů. V zimě vytápí, v létě chladí a zaručí i 22 hodin nízkého tarifu elektrické energie denně (HDO). Nároky na prostor jsou minimální. Tepelné čerpadlo po spuštění stačí pouze ovládat dle vlastních požadavků.

Princip funkce tepelného čerpadla je založen na odčerpání energie z okolí a přečerpání tohoto nízkopotenciálního tepla na vyšší teploty, jež využijeme k vytápění. V létě funguje tepelné čerpadlo obráceně, do domu dodává chladný vzduch a teplo odevzdává do okolí. Celoročně ohřívá vodu za zlomek ceny, již jsme zvyklí platit za ohřev klasickým bojlerem. Lze jej velice efektivně zkombinovat se solárním ohřevem.

Existuje více typů tepelných čerpadel. Nejčastěji instalované tepelné čerpadlo v ČR je typ vzduch/voda. Jednoznačně je to proto, že je instalace velice nenáročná na místní podmínky a vzhledem k účinnosti i levná. Následuje typ země/voda s plošným kolektorem následovaný kolektorem vertikálním - hlubinným. U nízkoenergetických domů je možné využít tepelné čerpadlo typu vzduch/vzduch. Typ voda/voda je u nás využíván pouze minimálně.

Základní předpoklad pro dosažení vysokých úspor je nízkoteplotní otopná soustava s většími radiátory nebo podlahové vytápění. Se stoupající teplotou vratné vody z topení klesá topný faktor tepelného čerpadla a tak je, stejně jako u solárního ohřevu, potřeba zajistit vhodné podmínky otopné soustavy. Případnou úpravu Vám doporučí náš technik při návštěvě v místě instalace.

Tepelné čerpadlo vždy dimenzujeme podle skutečně zjištěných tepelných ztrát a potřeb objektu. Není-li k dispozici zpracovaný výpočet, zpracujeme jej, v případě instalace naší společností, zdarma.

Ve spolupráci se společností Regulus a Nibe, jejichž jsme certifikovanou montážní firmou, jsme pro Vás připravili sestavy tepelných čerpadel a ostatních komponent se stoprocentně evropským původem, základ tvoří švédská tepelná čerpadla, tepelné centrály a regulační prvky.

Výběr typu a výrobce tepelného čerpadla je zásadní pro budoucí úsporu. Kvalitní tepelná čerpadla jsou stavěna pro vysoké výkony při opravdu extrémně nízkých teplotách. Právě v období tuhých mrazů je třeba dodat do domů nejvíce tepelné energie. Zatímco v teplejším období se rozdíly mezi asijskými výrobky a evropskými Q Label tepelnými čerpadly přibližují, s klesající venkovní teplotou se rozdíly znatelně navyšují. Při -15°C jsou až dvojnásobné. Konečný účet za elektřinu se tak může vlmi lišit podle kvality tepelného čerpadla.
Dalším aspektem výběru je ekvitermní řízení teploty zvyšující úspory v závislosti na venkovní teplotě, možnosti regulace všech prvků v soustavě nebo veškeré komponenty zahrnuté v ceně.

 

Nabídka systémů s tepelnými čerpadly

Vybrat si můžete z nabídky tepelných čerpadel s dvoustupňuvým výkonem CTC Enertech nebo s invertorovou technologií NIBE.

Na základě nezávazné poptávky od zákazníků vypracujeme předběžnou cenovou nabídku. Dojde-li k vzájemné dohodě se zákazníkem, navštíví náš technik místo předpokládané instalace a vypracuje projekt pro instalaci s nejvýhodnějším řešením topného systému s důrazem na zregulování celého systému vytápění a přípravy teplé užitkové vody. Důležité je zohlednit především teplosměnné plochy otopné soustavy a případný druhý, vysokoteplotní, zdroj vytápění (kotel na tuhá paliva, teplovodní krb, plynový kotel).

Tepelná čerpadla CTC EcoAir

Sestavy s jednotkou CTC EcoAir s variabilitou zapojení a kombinacemi s akumulační nádrží a zásobníky pro ohřev vody. Vhodné do instalací s krby a kotli na tuhá paliva.

CTC Regulus

Tepelná čerpadla NIBE

Invertorové tepelné čerpadlo s nejlepšími parametry , EVI kompresorem a zárukou 5 let zdarma. Efektivní až do -25°C teploty venkovního vzduchu.

NIBE

Kompletní řešení EcoHeat a SPLIT

Vytápění, příprava teplé užitkové vody a chlazení v jednom. Kompletní kotelna s minimálními rozměry včetně inteligentní regulace pro řízení celého domu.

SPLIT Ecoheat

Tc-solar.cz nabízí zboží z oblasti solarních systémů, tepelných čerpadel, instalatérství, topenářství, vzduchotechniky a dalších oblastí

www.tc-solar.cz © 2013 obchod@tc-solar.cz +420 607 878 444